Ostruháček ostružinový - Callophrys rubi

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: V suchých borech, lesích a naopak na rašeliništích s porosty borůvky a borůvky bažinné (vlochyně).

Živná rostlina: Široké spektrum rostlin a keřů (janovec, borůvka, ostružiník, aj.)

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla v opadance, v mechu apod. Dospělci od časného jara (III.) do vrcholného léta (VII), housenky od V. do VIII. Vedle listů, požírají dospělé housenky rády i plody (obr. s borůvkou).

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh