Ostruháček švestkový - Satyrium pruni

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny, pahorkatiny, křovinaté stráně s živnými rostlinami, sady, světliny, lesní lemy

Živná rostlina: Trnka obecná, švestka a její kultivary

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují vajíčka s vyvinutou housenkou. Líhnutí houseniček začíná v IV., kdy ještě nejsou trnky olistěné, proto nejprve housenky ožírají květní pupeny. Kukla je připásána k větvičkám, zbarvením napodobuje ptačí trus. Dospělci se líhnou koncem IV., vyskytují se do VII., celý život poletují kolem trnkových keřů. Samice kladou především na vyšší, často zapojené trnkové keře, nebo stromovité švestky.

Ohrožení a ochrana: Jako všichni ostruháčci citlivý, ustupující druh, většinou vzácný