Ostruháček trnkový - Satyrium spini

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Autor: Fabricius, 1787

Biotop: Nižší polohy, křovinaté stráně, lesní lemy, světlé paseky

Živná rostlina: řeštlák počistivý

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují vajíčka na větvičkách řešetláku na teplých osluněných místech. Motýli V.-VII.,, housenky se líhnou během dubna, často před olistěním řešetláků a pak požírají rašící pupeny. Jako příbuzné druhy citlivý druh. Od 18. stol. kdy byl popsán latinské a později české jméno "trnkový" jsou zavádějící- hlavní živnou rostlinou jsou řešetláky!

Ohrožení a ochrana: Ustupující, nutné chránit podobu míst výskytu