Ostruhák jižní - Charaxes jasius

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Krásný motýl, skvělý letec, rozšířený v Africe a Středomoří.

Autor: Linnaeus, 1767

Biotop: V evropských oblastech kolem Středozemního moře (Portugalsko - Kypr), obývá hlavně křovinaté stráně a útesy (machie), kde roste i jeho hlavní živná rostlina planika velkoplodá (Arnutus unedo).

Živná rostlina: Vedle planiky žijí housenky na Iberském poloostrově i na keři Osyris qudripartita, na kterém bylo nalezeno vyobrazené vajíčko a housenka v Portugalsku. Jsou známy i další živné rostliny z jiných oblastí výskytu

Životní cyklus: Přezimuje malá housenka

Ohrožení a ochrana: