Otakárek fenyklový - Papilio machaon

Rod: Papilionidae / Otakárkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Paseky, pole, louky, v nížinách i v horách, shromažďování na vrcholcích kopců v krajině

Živná rostlina: Silně aromatické rostliny, na zahradách často mrkev,( v přírodě i divoká, např. na želez. náspech apod.), kmín, kopr, bedrník, v přírodě také třemdava , routa aj.

Životní cyklus: Bi- až trivoltinní, nížiny až hory, místa s bohatou nabídkou květů- teplé skalnaté stráně (třemdava), zahrady (šeřík, levandule, buddleia) , sady, světliny, pole, louky (bodláky, jetel) aj. Výborný letec. Housenky pomalé, vybavené osmeteriem (výsuvnou páchnoucí vidlicí za hlavou - mají všichni otakárkovití - otakárci, jasoni, pestrokřídlec) sedí na potravě celý den, kuklí se hlavou vzhůru, připásána a přichycena kremastrem, zelené kukly další generace, šedohnědé přezimují. Kresba dospělců málo proměnná.

Ohrožení a ochrana: Chráněný druh, v současnosti rozšířený a neohrožený