Páskokřídlec hořcový - Eupithecia satyrata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Larentiinae / Píďalky

Z vyfocené housenky se motýl nevylíhl a rojovník jako potrava nebývá zatím u jinak značně polyfágního druhu E. satyrata uváděn. Takže se nabídla i úvaha, nejde-li o housenky rašeliništní eupithecie E. gelidata, která ale není z uvedené lokality známa a habitus neodpovídá. Nakonec rozhodl tvar těla – u E. gelidaty je housenka velmi štíhlá po celé délce (viz), tato má však v klidové poloze poněkud zesílený konec těla. Podobnou červenavou formu housenky E. satyrata přináší např. monografie H. J. Weigta: Die Blütensapnner Mitteleuropas, 1993. Další druh, přicházející v úvahu je E. subfuscata, patřící k rašelištní fauně s polyfágní housenkou, červenavou formu jsem ale doloženou nenašel. (Za konzultaci děkuji pánům J. Liškovi a J. Jarošovi).

Autor: Hübner, 1813

Biotop: Smíšené lesy, jejich okraje, paseky

Živná rostlina: Polyfágní, známa dlouhá řada živných rostlin, snad i rojovník bahenní

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla

Ohrožení a ochrana: Hojný druh, žijící v nejrůznějších typech krajina, neohrožen