Perleťovec dvanáctitečný - Boloria selene

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Denis & Schiffermüller,1775

Biotop: Lesní světliny, okolí lesních cest, ale také rašeliniště, v nížinách i horách

Živná rostlina: Různé violky podle typu lokality

Životní cyklus: Monovoltinní i bivoltinní, podle teplot, přezimují housenky, které i v létě upadají do strnulosti (diapauza). Jako u některých jiných perleťovců, žerou housenky velmi hltavě i přes den, po kratičkém, rychlém žíru se ale opět stahují do chráněných, zastíněných míst. Kuklí se za kremaster na rostlinách v místě žíru.

Ohrožení a ochrana: Populace rašelinišť většinou přežívají, luční jsou silně ohroženy strojním vyžínáním.