Perleťovec dvouřadý - Brenthis hecate

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Lesostepi a suché louky s výskytem živné rostliny

Živná rostlina: Tužebník obecný (Filipendula vulgaris). Až donedávna nebyla známa živná rostlina a proto ani housenka a kukla. R. Schwarz (1949) uváděl bílojetel, stejně ještě novější autoři kol. r.2000

Životní cyklus: Motýl u nás žije monovoltinně pouze na lokalitách jihovýchodní Moravy, především v Bílých Karpatech, kde ještě před dvaceti lety byl opravdu hojný. Patrně strojové vyžínání luk způsobilo, že i tam motýl velmi ustoupil. Housenka se hledá těžko, přestože někteří autoři uvádějí, že je na potravě i přes den; osobně jsem ji nacházel až po setmění. Přezimují vajíčka s vyvinutou housenkou.

Ohrožení a ochrana: Poškozování luk s výskytem druhu zřejmě způsobuje snižování jeho početnosti