Perleťovec malý - Issoria lathonia

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny i hory, velmi rozšířený v krajině, suché i vlhké biotopy, žije i v krajině pozměněné člověkem

Živná rostlina: Violky

Životní cyklus: Polyvoltinní, 1. gen. od časného jara (III.) do VI, další generace až do pozd. podzimu (XI.). Přezimovat mohou všechna stadia, nejčastěji housenky . Ty setrvávají na potravě po celý den. Na obr. i spolu s perl. stříbropáskem ( A. paphia).

Ohrožení a ochrana: Motýl dosud běžný, neohrožen