Perleťovec mokřadní - Boloria eunomia

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Vácný perleťovec mokřadní Boloria, (dříve Proclossiana) eunomia se u nás vyskytuje lokálně pouze na Šumavě. Housenky, které žijí skrytě výlučně na rdesnu hadím kořenu (Bistorta major) se hledají velice obtížně. Malé, tmavohnědé, se časně na jaře dopoledne chvílemi sluní v hustém podrostu na starých zhnědlých listech, kde je těžké je objevit. – G. Ebert (Schmetterlinge Baden-Württembergs, 1993, Bd.I) publikoval fotografii lokality se silnou populací druhu, kde „..přes mnohonásobné hledání, se nepodařilo  žádnou housenku najít…

Autor: Esper, 1799

Biotop: Mokré louky s výskytem živné rostliny, okraje horských rašelinišť ap.

Živná rostlina: Rdesno hadí kořen (Bistorta major)

Životní cyklus: Monovoltinní (většinou), přezimují malé housenky z nichž některé dorůstají rychle a dávají v květnu dospělce, část může dorůstat pomalu a dát motýla až příštím rokem. Housenky bývají na potravě krátce, žerou hltavě a to hlavně během dopoledne, odpoledne je zastihneme jen vzácně a v noci - oproti tvrzení některých autorů - nebývají na potravě vůbec (zkušenost moje a L. Traxlera). Zejména u housenek s dvouletým vývojem stoupá pravděpodobnost parazitace a úspěšnost chovu z nalezených housenek je opravdu velmi nízká.

Ohrožení a ochrana: Jako všechny mokřadní druhy ohrožen vysoušením luk - na Šumavě snad nehrozí