Perleťovec ostružinový - Brenthis daphne

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Bergsträsser, 1780

Biotop: Paseky, lesostepi, okraje lesů

Živná rostlina: Ostružiník

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují housenky; letová perioda VI. - VII. Druh v poslední době expandující ze slovenské strany Bílých karpat, kde byly pořízeny obrázky housenek. Ty se sluní často na svrchní straně listů ostružiníku, na spodní straně se pak kuklí. Od ostatních našich druhů lehce rozpoznatelný podle krásně fialového rubu zadních křídel. Na titulním obrázku vpravo, s vzácným hnědáskem černýšovým (M. aurelia)

Ohrožení a ochrana: Dříve u nás nezastoupený druh se v současnosti šíří jihovýchodní Moravou