Perleťovec stříbropásek - Argynnis paphia

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny až hory, lesní cesty, mýtiny, porosty ostružin, sadce konopáče apod.

Živná rostlina: Různé druhy violek, někdy maliník

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje vylíhlá housenka v puklinách kůry stromů - samice totiž klade kupodivu na kůru kmenů jehličnatých i listnatých stromů, ačkoliv nepatrné houseničky pak musí v okolí těchto stromů nalézt violky, kterými se živí. Samice proto velmi pečlivě ohledává místo kladení. Housenky jsou světloplaché, na potravě bývají v noci, dospělé někdy hledají potravu i ve dne (osobní zkušenost). Motýl má vedle nominantní, jasně rezavé formy i poměrně častou šedo-hnědo-nazelenalou formu "valesina" (obr.). Patří v době letu (VI.- IX.) k hojným motýlům, je výborný letec a setkáme se s ním prakticky všude. Předoslední obrázek s perleťovcem malým (I. lathonia), poslední nominantní forma s formou valesina.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh