Perleťovec velký - Argynnis aglaja

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny i vyšší polohy, květnaté stráně, louky

Živná rostlina: violky, rdesno

Životní cyklus: Monovoltinni, přezimuje vylíhlá housenka, která na jaře pokračuje v žíru

Ohrožení a ochrana: Rozšířený, dříve běžný, dnes pozorovatelně ustupuje, zasluhuje ochranu