Perleťovec prostřední - Argynnis adippe

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Louky, lesní světliny, v nížinách a nižších polohách hor

Živná rostlina: Různé violky

Životní cyklus: Jako některé příbuzné druhy perleťovců klade samice vajíčka v blízkosti živné rostliny, na vyhřátá místa, přezimují vajíčka s vyvinutými housenkami. Vylíhlé housenky se sluní a žír probíhá ve dne, velké housenky více světloplaché. Druh v minulosti vymizel z většiny lokalit, v současnosti údajně ve stadiu sílících populací. Stále velmi lokální, na většině území vzácný.

Ohrožení a ochrana: Citlivý, nehojný druh, zasluhuje ochranu