Perleťovec vysokohorský - Boloria pales

Rod: Nymphalidae / Babočkovití

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Hory, alpinské pásmo, květnaté louky

Živná rostlina: violky, jitrocele - není detailně ztnámo

Životní cyklus: Housenka dvakrát přezimuje, dospělci od VI. do IX. prudce poletují za slunečných dnů. Snad glaciální relikt, nejblíže na Slovensku v Nízkých a Vysokých Tatrách.

Ohrožení a ochrana: Vzhledem k typu lokalit neohrožený