Pernatuška jablečníková - Wheeleria spilodactylus

Rod: Pterophoridae / Pernatuškovití

Determ. Jan Liška

Autor: Curt.

Biotop: Teplé, obvykle kamenité či skalnaté stráně s porosty živné rostliny

Živná rostlina: Jablečník cizí (Marrubium peregrinum) a měrnice černá (Ballota nigrun)

Životní cyklus: Pravděpodobně bivoltinní, u nás dospělci v VI.-VIII. a v IX.-X. Dle R. Schwarze lze u nás zastihnout všechna stadia současně. Dle stejného autora jde o druh v Evropě velmi vzácný, resp. velmi lokální, uvádí dvě lokality ze Slovenska a jednu - Hustopeče - z ČR. Na místech výskytu bývá druh hojný, což mohu potvrdit. Housenky se zdržují na rubu, ale i líci listů, zejména spodních.

Ohrožení a ochrana: Ohrozit druh může ničení ničení lokalit s živnou rostlinou