Pernatuška podbělová - Platyptilia trigonodactyla

Rod: Pterophoridae / Pernatuškovití

Autor: Haworth

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: