Pernatuška svlačcová - Emmelina monodactyla

Rod: Pterophoridae / Pernatuškovití

Autor:

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: