Pestrobarvec petrklíčový - Hamearis lucina

Rod: Lycaenidae / Modráskovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Louky, lesní paseky, světliny zalesněných skalnatých terénů

Živná rostlina: prvosenky

Životní cyklus: V Čechách monovoltinní , na již. Moravě i dvě generace, motýli od května do června, housenky zpočátku pospolitě v menším množství na spodní straně listů prvosenek, kukla připásána na spodní straně listu nebo v okolí, přezimuje.

Ohrožení a ochrana: Velmi lokální, pouze ve středních Čechách (Karlštejnsko, Polabí,) na Karlovarsku, dále na jižní Moravě. Ohrožený druh