Pestrokřídlec balkánský - Zerynthia cerisyi

Rod: Papilionidae / Otakárkovití

Autor: Godart, 1824

Biotop: Místa v lemu luk a polí, příkopy, lemy lesů s výskytem živné rostliny

Živná rostlina: Podražec A. pistolochia (?)

Životní cyklus: Zde vyobrazená stadia jsem pozoroval v Bulharsku, housenky na nepatrných podražcích ve strništi sklizeného pole. Životní cyklus zřejmě podobný dalším zde uvedeným druhům.

Ohrožení a ochrana: Pravděpodobně lokální, ale místy hojný