Pestrokřídlec červený - Zerynthia rumina

Rod: Papilionidae / Otakárkovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Lemy cest, skalnatá místa na pobřeží, vázán na živnou rostlinu

Živná rostlina: Podražec okrouhlý (Aristolochia rotunda)

Životní cyklus: Zde zobrazené housenky jsem nacházel ve Španělsku a v Portugalsku; nedají se dochovat na našem podražci křovištním, v literatuře (Macek a kol. Atlas) se uvádí, že housenky se po vylíhnutí adaptují na daný druh podražce a jiný už dále nepřijímají. Je tedy možné, že při chovu ab ovo by šlo náš podražec použít (?). V místech výskytu se housenky mohou hledat podle nahlodaných, velkých plodů posdražce okrouhlého. Kukla je ukryta a připředena jako u pestrokřídlece podražcového (viz).

Ohrožení a ochrana: V zemích výskytu místy hojný, chráněný