Pestrokřídlec podražcový - Zerynthia polyxena

Rod: Papilionidae / Otakárkovití

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Nižší polohy, okraje vinic, lesů, vodotečí, náspy s porostem živné rostliny

Živná rostlina: U nás a na Slovensku podražec křovištní (Aristolochia clematitis), v již. Evropě i jiné druhy podražců

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla; letová perioda IV. až VI., vajíčka ve skupinách na spodní straně listů podražce, housenky v V. - VII., většinou na spodní straně listů. Housenky vybaveny jakožto larvy otakárkovitých výsuvnými "růžky" za hlavou (osmaterium), ty silně páchnou a mají odpudit nepřítele. Housenky požírají jedovatý podražec a jsou samy jedovaté. V Čechách se druh nevyskytuje, na jižní Moravě a na již. Slovensku vždy lokální, ale místy hojný. U Štůrova jsem pozoroval sytě žluté -téměř oranžové samice. Druh je vázán na živnou rostlinu, která se místy vyskytuje na malé ploše, v příkopech kolem silnic apod. Podražec vydává charakteristickou vůni, takže ho často cítíme dříve, než rostliny objevíme. Z počátku pospolitě žijící houseničky (černé) se později rozlézají do blízkého okolí, takže jejich nálezy jsou vždy hromadné. Kukla se velmi těžce hledá, kuklící se housenka se připřede obvykle k ležícímu stvolu, klacíku za kremastr a spec. háček na hlavě (housenky otakárků a dalších denních motýlů se připevňují vláknem kolem hrudi) a otáčením kolem osy se přitáhne až těsně k podkladu.

Ohrožení a ochrana: V místech s živnou rostlinou zatím neohrožen.