Pestroskvrnka zelenavá - Griposia aprilina

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Pozdně podzimní malebná můra s kresbou, která ukazuje, že druh – zejména po vylíhnutí – sedává na dubových kmenech porostlých lišejníky. Latinské jméno „aprilina“ – tedy „dubnová“ u můry, se kterou se setkáme nejčastěji v říjnu, je tradičně předmětem různých pokusů o  vysvětlení – od omylu autora vědeckého pojmenování ( v tomto případě samotného Linného) až po čerstvě zelenou barvu dubnové přírody.

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Teplé dubové lesy, okraje a světliny v nich

Živná rostlina: Duby

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje vajíčko s nezaměnitelnou kresbou. Vylíhlé housenky dlouho pobíhají, a potom zmizí. Chov je proto dosti obtížný - vaječné houseničky se totiž prohlodávají do pupenů a ty opouštějí až poté, co je vyžerou. V té době jsou - jako po vylíhnutí - bez kresby, světle nahnědlé (viz). Velká černá hlava a přítomnost temenního štítku za ní (ten známe od drvopleňů a jiných druhů, jejichž larvy žijí uvnitř živné rostliny) prozrazují v té době způsob jejich života. Po té, co pupen vyžerou (viz. obr. opuštěného pupenu), žijí většinou velmi skrytě v úkrytech mezi mladými listy (viz obr.). Po třetím svlékání žijí housenky, které již mají typickou kresbu, pod většími, visícími listy, vyrostlé se pak přes den schovávají v prasklinách kůry na kmenech, kde je jejich zbarvení činí těžko viditelnými, nebo za odchlíplou borkou (na posledním obr. spolu s housenkou ostruháčka F. quercus. Kuklí se v zemi. Motýli létají v IX - X, larvální stadium ve IV. - V.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh