Píďalka zimní - Operophtera brumata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Larentiinae / Píďalky

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny až hory, okraje lesů, zahrady

Živná rostlina: Polyfág, listnaté stromy včetně ovocných, keře

Životní cyklus: Monovoltinní druh s pohlavním dimorfismem, velmi odolný na chlad, vyskytuje se běžně v době, kdy již napadal sníh - viz. obr. bezkřídlé samice na zasněženém sloupu plotu. Dospělci pol. X. až do XII. , samci aktivně vyhledávají nelétavé samice i při teplotách pod bodem mrazu, housenky se líhnou po zimě a nejprve žijí v sepředených rašících listech na konci větvičky. Druh velmi rozšířený, všude hojný-občas považován za škůdce.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh