Přástevník březnový - Ocnogyna parasita

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Hübner, 1790

Biotop: Vyhřáté, skalnaté stepi, nížiny až hory

Živná rostlina: Polyfág,housenky i přes den vylézají na potravu (hadinec-viz. obr., hluchavky, kopřivy aj.)

Životní cyklus: Monovoltinní, nejčasnější přástevník; samci poletují již od II. - podle tep. podmínek. Housenky žijí jednotlivě a bývají velmi často parazitované- odtud latinské jméno. Samice má jen krátké zbytky křídel, které její zavalité tělo neunesou, nelétá, ale naklade obrovské množství vajíček. Křídla se u tohoto druhu vypínají někdy až po velmi dlouhé době.

Ohrožení a ochrana: Druh u nás nežije, nejblíže žil na Slovensku; na známe lokalitě u Nitry již asi vymřel, ale je pravděpodobné, že jinde přežívá.