Přástevník chrastavcocý - Diacrisia sannio

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Louky s kvetoucími rostlinami, paseky, vlhká i rašeliništní území.

Živná rostlina: Polyfágní housenka, žere širokou škálu bylin (šťovík, kopřivy, smetánka aj. aj.). Přes den se ukrývají.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují housenky. Dospělci, zejména samci se i přes den nachají vyplašit a popolétnou nedaleko. Samice jsou sytě rezavé a mají spodní křídla s bohatší černou kresbou. Jeden z dosud hojných přástevníků, s nenáročným způsobem přežívání.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh