Přástevník fialkový - Coscinia cribraria

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny až hory, písčiny s porosty borovic či dubů, a vřesu, občas i okraje rašelinišť.

Živná rostlina: Vřes, trávy, borůvčí, nízké rostliny

Životní cyklus: U nás monovoltinní, přezimuje housenky, na potravě od časného jara. Dospělci jsou ve dne méně aktivní, než přástevník jestřábníkový (C. striata). Na vyobrazení na potravě ve dne hynoucí parasitovaná housenka (kukla parazita, který ji opustil je vidět za zadečkem).

Ohrožení a ochrana: Poměrně vzácný druh.