Přástevník jitrocelový - Parasemia plantaginis

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Smíšené i jehličnaté lesy, jejich okraje paseky

Živná rostlina: Polyfág, různé nízké rostliny, smetánka, jestřábníky, jitrocele aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují malé housenky, s oblibou zahrabány v suchém jehličí u kmenů modřínů (pokud je k dispozici); i v moderní literatuře (Ebert) se můžeme setkat s konstatováním, že o přezimování malých housenek přástevníka jitrocelového vlastně nic nevíme. Před mnoha lety jsem ve středočeském kraji pro sebe mapoval výskyt píďalky L. isabellae, jejíž housenky žijí na modřínu; motýl žije nenápadně a krátce, takže mnohem spolehlivější bylo hledání kukel v opadaném jehličí u paty kmenů. A tam jsem, spolu s hledanými kuklami, nalézal drobné, černo-červené housenky našeho přástevníka. Možná, že nešlo o shodu okolností, ale o jednu z podmínek výskytu- bude potřeba ověřit (!). Druh je barevně nejproměnlivější ze všech našich přástevníků, popsána řada forem

Ohrožení a ochrana: Druh býval velice hojný na příhodných stanovištích, v současnosti početnost slábne