Přástevník kopřivový - Spilosoma urticae

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Esper,1789

Biotop: Nižší polohy, okolí rybníků, rákosin

Živná rostlina: Polyfág, housenky přijímají různé nízké byliny, kopřivy, svízel, šťovík aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje většinou kukla. Druh je velmi podobný přástevníku mátovému (S. lubricipeda) má ale výrazně menší počet černých teček. U nás druh nalézaný jen vzácně

Ohrožení a ochrana: Vzácný druh, zasluhující všemožné ochrany