Přástevník kostivalový - Euplagia quadripunctaria

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Poda, 1761

Biotop: Listnaté, snad i smíšené lesy od nížin do parhorkatin.

Živná rostlina: Polyfágní housenky konzumují zpočátku různé byliny (např. kopřivy) dospěle šplhají i na keře (jíva, zimolez aj.)

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují housenky. Dospělci létají od VII.- IX, mají i denní aktivitu a na potravě (zejm. kvetoucí bodláky) je zastihneme běžně i ve dne. Druh zastíněných poloh s bohatým podrostem, dnes místy užívaný jako důvod pro zavedení chráněných území a rezervací. Patří však zatím naštěstí k hojnějším přástevníkům- osobně jsem ho pozoroval na květinové výzdobě u Sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.

Ohrožení a ochrana: Atraktivní druh zasluhující ochranu