Přástevník kostivalový - Euplagia quadripunctaria

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Poda, 1761

Biotop: Listnaté, snad i smíšené lesy od nížin do parhorkatin.

Živná rostlina: Polyfágní housenky konzumují zpočátku různé byliny (např. kopřivy) dospěle šplhají i na keře (jíva, zimolez aj.)

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují housenky. Dospělci létají od VII.- IX, mají i denní aktivitu a na potravě (zejm. kvetoucí bodláky) je zastihneme běžně i ve dne. Na obrázku kukly vidíme úplně, čerstvou, ještě žlutou kuklu v řídkém pavučinovém předivu. Později kukla zhnědne. Všimněme si, že svlečená pokožka, plná lámavých chlupů není odvržena, jako u většiny jiných druhů - přástevníci ji přichytí zadečkem s háčky takže je pevnou součástí kukly, kterou tak chrání proti predátorům. Druh zastíněných poloh s bohatým podrostem, dnes místy uváděný jako důvod pro zavedení chráněných území a rezervací(např. Šance). Patří však zatím naštěstí k hojnějším přástevníkům- osobně jsem ho pozoroval na květinové výzdobě u Sv. Václava na Václavském náměstí v Praze.

Ohrožení a ochrana: Atraktivní druh zasluhující ochranu