Přástevník medvědí - Arctia caja

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Louky, příkopy, paseky, okraje lesů, parky

Živná rostlina: Polyfágní housenku před přezimováním najdeme nejčastěji na kopřivách, smetánce a listnatých keřích (maliník, zimolez aj.), přijímá listy početných bylin a keřů

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka. Kuklení v zámotku promíšeném chlupy housenky, dobře maskovaném, za kremastr je navíc jako ochrana přichycena ke kukle celá chlupatá svlečená pokožka. Sama kukla je u přástevníků vždy choulostivá, s tenkým chitinovým povrchem (obr. po rozříznutí zámotku). Druh je znám svojí schopností vytvářet řadu barevných forem, často značně odchylných od typické podoby.

Ohrožení a ochrana: Kdysi jeden z nejznámějších a nejhojnějších přástevníků dramaticky ustoupil a vymizel z celé řady lokalit. Dnes se vyskytuje většinou na územích méně dotčených lidskou čiností, v rezervacích a přírodních parcích