Přástevník pomněnkový - Utetheisa pulchella

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Úhory, suché louky, stepi, ubiquist, který se migrací (?) rozšířil do mnoha světadílů

Živná rostlina: Brutnákovité rostliny, pomněnky, hadinec aj.

Životní cyklus: Motýl může mít různý počet generací, podle území, kde se vyskytuje. V Muzejníku z časů Rakouska-Uherska je uváděn i z našeho území (opakovaně od Příbrami), šlo patrně o migranty, dnes u nás jen jako příležitostný migrant. Přástevník má celodenní aktivitu, zejména samci jsou dost plaší a při vyrušení prudce odlétají.

Ohrožení a ochrana: U nás se trvale nevyskytuje, mimořádně rozšířený druh