Přástevník pryšcový - Arctia festiva

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Hufnagel, 1766

Biotop: Písčitá, výslunná místa, paseky, stepní louky

Živná rostlina: Polyfágní housenka se živí různými nízkými bylinami.

Životní cyklus: Motýl se v přírodě objevuje - jak říkávali staří entomologové - v čase květu třešní (a později), housenky se líhnou krátce po vykladení vajíček, ale počátkem léta přestávají přijímat potravu ("přeletňují" - ještě malinké, často v lehkých zápředcích). Vývoj pokračuje na podzim až do příchodu prvních mrazíků. V tomto čase jsem pozoroval, že housenky před zimou ožírají úplně suché části rostlin za slyšitelného "chroupání", ačkoliv zeleného krmiva je v okolí dost (viz foto). Zimu přečkávají stočeny do klubíčka, probouzejí se brzy z jara, často ještě při tajícím sněhu a okusují první rašící rostliny, kuklí se v zámotcích v písku. (Podle A. Seitze, Die Gross-Schmetterlinge der Erde, 1915, hledali starší generace lepidopterologů kukly v písku časně zrána, kdy je kapičky rosy na zapředeném otvoru prozradily). Chov "ab ovo" je vzhledem k popsanému vývoji značně obtížný.

Ohrožení a ochrana: Tento atraktivní přástevník v ČR a patrně i na Slovensku vyhynul. Přitom ještě H. Joukl (Motýlové a housenky...1910) uvádí jako naleziště Radotín, Sv. Prokop, Braník, Chuchli, Košíře, Karlík aj. s tím, že "Napočetl jsem [na podzim] často na jediné, nevelké pasece 300-400 [slunících se] housenek...". Většina našich obrázků byla pořízena ještě na jedné z posledních slovenských lokalit u Závodu v 70. letech. Housenky s nápadně červenými bradavkami po stranách, bez rezavých chlupů, které na těchto bradavkách bývají, pocházejí z Maďarska. (Determ. J. Macek)