Přástevník smuteční - Epatolmis cesarea

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Nížiny, pahorkatiny, hory louky, světliny

Živná rostlina: Polyfágní housenky žijí na nízkých rostlinách a občas i keřích

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla. Housenky s noční aktivitou. Dříve nesl motýl - podle černožlutého zbarvení jméno "cesarea", ale popsán byl již předtím jako "smuteční". Motýl v Čechách myslím nedoložený, na Moravě vždy velmi vzácný, více nálezů pochází ze Slovenska. Ve švýcarských Alpách místy jako housenka nevzácný (sdělení L.Traxlera).

Ohrožení a ochrana: Mimořádně vzácný, ohrožený