Přástevník starčkový - Tyria jacobeae

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nižší i vyšší polohy, louky a paseky s porostem starčků, vlhké louky, okolí řek a potoků.

Živná rostlina: Starček přímětník, snad i další starčky

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla, housenky v VI.-VIII., motýli od května. Housenky sedí i ve dne na potravě, nápadně žluto-černě pruhované (srv. vosy, sršně); jsou chráněny jedovatými látkami z potravy, vyskytují se často místně ve velkém množství. Jako zcela raritní byly pozorovány jedinci motýlů se žlutou, místo karmínovou barvou.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh