Přástevník šťovíkový - Phragmatobia fuliginosa

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny až hory, teplé stráně, sady, louky, okolí cest, velmi nenáročný

Živná rostlina: Polyfág, nízké rostliny, trávy

Životní cyklus: Mono-někdy bivoltinní, přezimuje kukla nebo housenka. Kdysi všudypřítomný druh, nejčastěji tenkrát nalézaná housenka přástevníků vůbec, byla mnou pozorována za časného jara, kdy běhala vyrušena sluníčkem ze spánku, po zbytcích sněhu. Druh vázaný na louky, na nichž byl každoročně pozorován na podzim jako putující housenka, ale vymizel z původních stanovišť, jedinec občas přilétne ke světlu, ale doba hojnosti již pominula. Housenku, pro její někdejší běžnost jsem dříve nefotil a v posledních letech pozoroval spíše vzácně.

Ohrožení a ochrana: Druh patrně na mnoha místech ještě běžný, v civilizované krajině ale na ústupu.