Přástevník svízelový - Chelis maculosa

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Gerning, 1780

Biotop: Teplé skalnaté stráně, úhory

Živná rostlina: Svízel

Životní cyklus: Monovoltinní druh, přezimuje malá housenka, která v trsech svízele bývá často i ve dne na potravě. Koncem května, za slunečních dnů, pobíhají dospělé housenky před kuklením čile po zemi a občas okusují živné rostliny. Kuklení v zápředku s okousanými chlupy housenky. Všechny obrázky jsou z lokality v Brněnském okolí (někdejší lokalita pabourovce Lemonia dumi) nad rybníčkem s bohytým porostem svízelu. Housenky jsem tam objevil po nálezu jedné, nabodnuté ťuhýkem na trnkový keř. Po úpravách místa bagrem (koupaliště) druh asi vymizel.

Ohrožení a ochrana: Druh známý kdysi z řady lokalit, včetně nejbližšího pražského okolí, přežívá dnes vzácně v chráněných oblastech. Ohrožen ničením stepních luk a mizením svízele