Přástevník užankový - Hyphoraia aulica

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Trávníky, okraje lesů, travnaté železniční průseky

Živná rostlina: Polyfág, nízké rostliny, smetánka, pryšce, trávy

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka, od časného jara může být i ve dne nalézána na pučících rostlinách, místy (snad ještě) i poměrně hojně. Motýli s noční aktivitou, málokdy pozorováni a málokdy přilákáni světlem

Ohrožení a ochrana: Druh všeobecně ustupující v moderní krajině, na zachovalých plochách ještě přežívající