Přástevník vratičový - Diaphora mendica

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Clerck, 1759

Biotop: Nížiny i vysoké polohy, louky, lesní světliny.

Živná rostlina: Polyfág, různé byliny (kopřiva, svízel, tolita), keře (bez, maliník)

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla. Druh s nápadným barevným odlišením samic (bílé) a samců (šedohnědí)-viz obr. Vzácně se vyskytují i bílí samci-vždy však lze podle umístění černých teček, kterých je méně než u druhu lubricipeda, odlišit druh od rovněž "málo tečkovaného" druhu S. urticae. Mendica má černé tečky vždy rozmístěné v podobě pětiúhelníku, pokud jsou vidět je tři tečky, pak v podobě trojúhelníku.

Ohrožení a ochrana: Druh celkem běžný