Přímočárnice rozrazilová - Agrochola nitida

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Nižší polohy, lesy, lesní okraje, paseky

Živná rostlina: Byliny (svízel, jitrocel, rdesno aj.) a keře (trnka)

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuj motýli, dospělci v VIII.- VI., larvální perioda v IV.-VI. Motýli barevně dosti proměnliví, s noční aktivitou. Na příhodných lokalitách dosti hojný druh.

Ohrožení a ochrana: neohrožený