Rákosnice orobincová - Nonagria typhae

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: Thunberg, 1784

Biotop: Nižší polohy, oklolí rybníků, vodotečí jezer s porosty orobince

Živná rostlina: Orobinec

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje vyjíčko. Housenky minují ve stvolech orobince odzhora dolů, mladé ve slabých listech jsou patrné při pohledu proti světlu (viz obr.). Ačkoliv jsou takto ukryty uvnitř živné rostliny, je mnoho z nich parasitováno zejména lumky (viz obr. mladé housenky s kuklou larvy lumka, která ji opustila). Dospělci v VII.-X., noční aktivita, housenky od V.-VII., napadené rostliny prozradí poškozené listy, dospělá housenka připraví ve střední části stvolu výletový otvor - viz obr., kde housenka právě otvor vyhlodává. Odprava: chodba je v nesprávném směru zaslepena trusem a ohlodaným rákosem, pak vidíme staženou pokožku housenky, kuklu, před ní je vypředená přepážka, dál chodba k výletovému otvoru ). Bývá většinou hlavou dolů. Housenky druhů, které minují uvnitř rostlin postrádají logicky kresbu- bývají bílé, nažloutlé, nebo- jako zde - tělově nahnědlé, dokonale hladké s velkou, rovněž hladce lesklou hlavou, vybavenou silnými kusadly. Druh se občas vyskytuje společně s rákosnicí A. sparganii a jejich kukly se od sebe těžko rozeznávají; typhae je obecně větší a bývá většinou hlavou dolů,, ale samčí kukly jsou viditelně menší a velikost není spolehlivým vodítkem. Spolehlivějším je hrot na čele kukly. Druh sparganii totiž nechává výletový otvor zakrytý slaboučkou vrstvou rostlinné pokožky a tu při líhnutí proráží právě kukla. Proto má hrot ostrý a přímý. Náš druh typhae má hrot na kukle tupý, zaoblený, protože výletový otvor je otevřený - srv. obr kukel: vlevo sparganii, vpravo typhae.

Ohrožení a ochrana: Místy hojný druh, populace u rybníků nemění obvykle místo a vyskytuje se tam pravidelně