Rudokřídlec půvabný - Miltochrista miniata

Rod: Arctiidae / Přástevníkovití

Autor: Förster, 1771

Biotop: Nižší polohy, listnaté i smíšené lesy.

Živná rostlina: Lišejníky na kmenech stromů, zavadající části zelených rostlin

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují housenky, přes den jsou ukryté v porostech lišejníků, aktivní v noci jako dospělci, kteří však za potravou někdy vyletují i ve dne. Na rozdíl od většiny přástevníkovitých, mají totiž vyvinuté ústní ústrojí. Létají od VI. do IX., housenky žijí od VIII. až do V. příštího roku.

Ohrožení a ochrana: Místy poměrně běžní