Různorožec orlíčkový - Ectropis crepuscularia

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Nížiny i hory,vřesoviště, křovinaté lemy luk, lesní světliny

Živná rostlina: Velmi polyfágní housenky se živý bylinami i listím keřů a stromů

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla. Dospělci od III., druhá generace od VI., housenky od V. Housenky celý den na potravě, imaga s noční aktivitou

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh