Různorožec černopásý - Alcis bastellbergeri

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Hirschke, 1908

Biotop: Lesy listnaté i smíšené v nižších i vysokých polohách

Živná rostlina: Listnaté stromy (lípa, bříza aj.) a keřích - vřes, borůvka aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla, let od VII., housenky VIII-VI. U nás místy běžný.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh