Různorožec janovcový - Synopsia sociaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Hübner, 1799

Biotop: Nížiny i vyšší polohy,vřesoviště, lesní, písčité paseky

Živná rostlina: Polyfágní, velmi štíhlá housenka žije na janovci, pelyňku, žluťuše menší aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují housenky, které se na jaře kuklí. U nás jen lokálně a vzácně na již. Moravě.

Ohrožení a ochrana: Vzácný druh, zasluhující přísné ochrany