Různorožec ovocný - Hypomecis punctinalis

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Scopoli, 1763

Biotop: Smíšené a listnaté lesy v nižších a středních polohách

Živná rostlina: Listnaté keře a stromy

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla. Let od IV., housenky od V. Druh široce rozšířený.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh