Různorožec vlochyňový - Arichanna melanaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Druh velmi lokální, vázán na rašeliniště, tam bývá často hojný.

Živná rostlina: Vlochyně, rojovník aj. rašeliništní rostliny

Životní cyklus: Movovoltinní, přezimuje housenka. Dospělci poletují i ve dne, od června, v závislosti na teplotě . U nás známa tato pestrá a nápadná píďalka např. z Červeného blata.

Ohrožení a ochrana: Na lokalitách, dnes vesměs chráněných, často hojná - neohrožená