Šerokřídlec tmavý - Charissa obscurata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Teplé skalnaté stráně, stepi, vřesoviště

Živná rostlina: Polyfág, nízké rostliny jako divizny, šťovík atd.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují housenky. Druh teplých oblastí s noční aktivitou, nehojný.

Ohrožení a ochrana: Druh lokální, citlivý