Šípověnka jívová - Acronicta auricoma

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Acronictinae / Šípověnky

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Mýtiny, paseky, vřesoviště, mokré louky

Živná rostlina: Polyfág, byliny, keře-jitrocel, borůvčí, vrby, topoly, olše, duby aj. Na Chlumeckém rašeliništi (Volary) jsem našel housenku ožírající kosatec.

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimují kukly 2. generace, larvální perioda IV.- VI. a VIII.-IX., housenky barevně proměnlivé. Let v IV.-VI., VI.-VIII. Na posl. fotografii vidíme dospělou housenku tohoto druhu ve chvíli, kdy z ní vylezly larvy parazitujícího lumka. Počet larev je neuvěřitelně vysoký - přitom v těle housenky až do poslední chvíle nesmějí poškodit žádný důležitý orgán- kdyby chcípla předčasně, zemřely by i larvy parazita!

Ohrožení a ochrana: Asi v současnosti nejhojnější z našich šípověnek (šíposkvrnek)