Šípověnka olšová - Acronicta alni

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Acronictinae / Šípověnky

Autor: Linnaeus, 1767

Biotop: Nížiny i hory, listnaté lesy, parky

Živná rostlina: Polyfág, různé listnaté stromy a keře jako dub, jeřáb, líska, bříza, olše aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, za příznivých okolností bivoltinní, přezimuje kukla. Housenka patří mezi velmi bizarní, nápadné zbarvení varuje před odpuzujícím zápachem, který housenka v ohrožení vydává. Motýl v V.-VI., housenky VI.-X., typická zkroucená poloha snad napodobuje ptačí trus. Druh vždy lokální, hojnější ve vyšších polohách, kdysi považován za vzácnost, místy ale dosti hojný.Na jednom obr. na jeřábu spolu s housenkou píďalky O. luteolata

Ohrožení a ochrana: Neohrožený